မွင္သက္ သြားေစမဲ ့ လန္ဒန္ Lumiere မီးအလွ ပြဲေတာ္

Festival, World
Spread the love
လန္ဒန္ျမိဳ ့ရဲ ့ ေမွာင္ေန တဲ့ လမ္းေတြ ေပၚမွာ မီးအလွျပကြက္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ျဖင့္ ျပသခဲ့ေသာ Lumiere
မီးအလွ အႏုပညာ ျပပြဲကုိ ၄ ရက္ တုိင္တုိင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျပကြက္မ်ား ကုိ အခမဲ ့ၾကည့္ရႈႏုိင္ျပီး ပရိသတ္ေပါင္း
၁ သန္းေက်ာ္ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုကဲ့သုိ ့ပြဲေတာ္ကုိ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္က က်င္းပ ခဲ့ဘူးျပီး Artichoke
လူမႈေရးအဖြဲ ့မွ ဒါရိုက္တာ Helen Marriage  မွာ Lumiere မီးအလွ ပြဲေတာ္ ကုိ ဦးစီး စီစဥ္ က်င္းပ ခဲ့တာျဖစ္ပါသည္။
မီးအလွ ျပကြက္ ျမင္ကြင္းေတြက အလြန္ပင္ လွပ ျပီး ၾကည့္ရႈသူမ်ား အဖို ့ရႈမျငီးစရာ ေကာင္းေသာေၾကာင့္ ဓါတ္ပံု ရိုက္သူ
မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိပါသည္။

London in mid-January can be a dark, gloomy city – but not this year. For four nights, the capital’s dark streets are being lit up by more than 50 light-based artworks across the city as part of the Lumiere arts festival.

Source ; ibtimes.com