ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္ ေဝဟင္ေအာင္တို႔အား ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးတြင္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ရုံးထုတ္ရန္ ေခၚယူ

Crime, Local, News
Spread the love

It is said the security is very restricted when Dr. Aye Maung and Wai Hinn Aung first time appealed at Count in Ya Thae Taung Township on 7:00 AM morning today. They have been fetched from Sit Twae Prison with water ferry .

ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ တရားရုံးတြင္ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ရုံးထုတ္ရန္ အက်ဥ္းေထာင္မွေန ထုတ္ယူၿပီး စစ္ေတြၿမိဳ႔ အျမင့္ကြ်န္း တံတားေအာက္မွေန ေရေၾကာင္းျဖင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႔သို႔ ယေန႔ နံနက္ ၇ နာရီ အခ်ိန္က ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည္ ။ ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္စာေရးဆရာ ေဝဟင္ေအာင္တို႔၏ ရုံးထုတ္သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ လုံျခဳံေရးကို အထူးတင္းၾကပ္ထားသည္။

Source ; Facebook