ေနာက္က်သြင္းဂိုးေတြနဲ႔ ဆီမီးဖိုင္နယ္အဆင့္ကို တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ ယူ ၁၈ အသင္း

Local, News, Photo, Sports
Spread the love

ျမန္မာယူ 18 အသင္းက ဗီယက္နမ္ယူ ၁၈ အသင္းကို ျမတ္ေကာင္းခန္႔၊ လြင္မိုးေအာင္တုိ႔ရဲ႕ သြင္းဂိုးေတြနဲ႔
2 ဂိုး 1 ဂိုးျဖင့္ အနိုင္ရရွိျပီး ျမန္ယူ ၁၈ အသင္း က ဆီမီးဖိုင္နယ္တက္ေရာက္သြားပါျပီ။ 🇲🇲😁

Source : Facebook