ေအးခဲသြားေသာ ကမာၻ ့အံ့ဖြယ္ ႏုိင္အာဂရာ ေရတံခြန္

ေအးခဲသြားေသာ ကမာၻ ့အံ့ဖြယ္ ႏုိင္အာဂရာ ေရတံခြန္ ကမာၻ ့အံ့ဖြယ္ထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ ကမာၻ ့အၾကီးဆံုး ႏုိင္အာဂရာ ေရတံခြန္သည္ ေဆာင္းရာသီ၏ အေအးလြန္ကဲမႈေၾကာင္း အေပၚယံ အားလံုးနီးပါး စံခ်ိန္တင္ ေအးခဲသြားခဲ့သည္။ ၄င္း၏ ကမ္းပါးမ်ား တင္မက ေရက်ေနသည့္ ပံုစံအတိုင္း လံုးဝခဲသြားပါသည္။ အနီးအနားမွ သစ္ပင္မ်ား လမ္းမ်ား သည္လည္း […]

Vote for the Wildlife Photographer of the Year People’s Choice Award

အေကာင္းဆံုး သဘာ၀ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္ ဓါတ္ပံု ျပိဳင္ပြဲ အတြက္ မဲေပးႏုိင္ျပီ လူထုေရြးခ်ယ္မႈျဖင့္ ဆုေပးမယ့္ အေကာင္းဆံုး သဘာဝ ေတာရိုင္းတိရိစာၦန္ ဓါတ္ပံု ျပိဳင္ပြဲအတြက္ ဓါတ္ပံုေပါင္း ၂၄ ပံုထဲမွ လူအမ်ားေရြးခ်ယ္မႈေၾကာင့္ ဘယ္ပံုကုိ အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္ခံရမလဲ။ ယခုျပိဳင္ပြဲကုိ ႏုိင္ငံေပါင္း ၉၂ ႏုိင္ငံမွ ဓါတ္ပံု ပညာရွင္မ်ားမွ ပါ၀င္ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကျပီး လူတစ္ဦးအတြက္ အင္တာနက္မွ […]