ြGlazed earthen jar and Bagan umbrella festival

စဥ့္အိုး စဥ့္ထည္ ႏွင့္ ပုဂံထီးပြဲေတာ္ ဒီပြဲေတာ္ ထဲမွာ 🔺 အစားအေသာက္ဆိုင္ခန္း ၂၀ ေက်ာ္ ရွိေနမယ္ 🔺 ႐ုပ္ေသး႐ုပ္ႏွင့္ ႐ိုးရာ လက္မူ ့ပညာေတြ ရွိမယ္ 🔺 အိုးပုတ္ / အ႐ုပ္အစံုလင္ႏွင့္အတူ ဒီပြဲေတာ္ရဲ ့အဓိက ျဖစ္တဲ့ ” ပုဂံထီး ႏွင့္ စဥ့္အိုးစဥ့္ထည္ ” ေတြကိုေတာ့ အမ်ိဳးအမည္ ၂၀၀ ေက်ာ္ထိ […]

Christmas party and Nate Ban Market held in Yangon Metal hospital on 19 Dec

စိတ္က်န္းမာေရးေဆးရုံ ျကီး(ရန္ကုန္)ခရစ္စမတ္ႏွစ္သစ္ကူးေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲနွင့္နိဗၺာန္ေစ်းပြဲေတာ္အခမ္းအနား စိတ္က်န္းမာေရးေဆးရုံ ျကီး(ရန္ကုန္)ခရစ္စမတ္ႏွစ္သစ္ကူးေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲနွင့္နိဗၺာန္ေစ်းပြဲေတာ္အခမ္းအနားကုိဒီဇင္ဘာ၁၉ရက္ေန႔ကရန္ကုန္ျမိ့ဳစိတ္က်န္းမာေရးေဆးရုံျကီးရွိေဝဒနာရွင္မ်ားႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္နူိင္ငံေက်ာ္အဆုိေတာ္မ်ားကေမတၱာ ျဖင့္လာေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖေပးျကပါသည္။ ဓာတ္ပုံ ေရႊအင္းသားခင္ေမာင္ဝင္း Source : The New Sky Media

Bo Aung Kyaw street of Yangon in Bo Ta Htaung township received heritage blue label

ရန္ကုန္ျမိ့ဳျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာက္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔မွ ရန္ကုန္ျမိ့ဳဗုိလ္တေထာင္ ျမိ့ဳနယ္ရွိဗိုလ္ေအာင္ ေက်ာ္လမ္းအားအျပာေရာင္ ကမၺည္းျပား တပ္ဆင္ျခင္းအခမ္းအနား ရန္ကုန္ျမိ့ဳျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာက္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔မွ ရန္ကုန္ျမိ့ဳဗုိလ္တေထာင္ ျမိ့ဳနယ္ရွိဗိုလ္ေအာင္ ေက်ာ္လမ္းအားအျပာေရာင္ ကမၺည္းျပား တပ္ဆင္ျခင္းအခမ္းအနားကုိ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ကုိေအာင္ေက်ာ္သည္ကုိလုိနီက်ြန္ပညာေရးစနစ္ကုိမလုိလား၍သပိတ္ေမွာက္ဆႏၵျပရင္းအဂၤလိပ္စစ္ပုလိပ္တုိ႔၏လက္ခ်က္ျဖင့္က်ဆုံးသြားေသာေနရာကု္ိ အမွတ္ရေစျခင္းျဖင့္ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းဟုအမည္ေပးခ့ဲပါတယ္။ ဓာတ္ပုံ ေရႊအင္းသားခင္ေမာင္ဝင္း Source : The New Sky Media