မွင္သက္ သြားေစမဲ ့ လန္ဒန္ Lumiere မီးအလွ ပြဲေတာ္

လန္ဒန္ျမိဳ ့ရဲ ့ ေမွာင္ေန တဲ့ လမ္းေတြ ေပၚမွာ မီးအလွျပကြက္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ျဖင့္ ျပသခဲ့ေသာ Lumiere မီးအလွ အႏုပညာ ျပပြဲကုိ ၄ ရက္ တုိင္တုိင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ျပကြက္မ်ား ကုိ အခမဲ ့ၾကည့္ရႈႏုိင္ျပီး ပရိသတ္ေပါင္း ၁ သန္းေက်ာ္ လာေရာက္ လည္ပတ္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုကဲ့သုိ […]